Hjirûnder in oersicht fan de stikken dy’t de Fryske Krite oant no ta spile hat.

Moanne Jier Sjênre Titel Auteur Fryske oersetting Rezjy
Maa 2018 Trije ienakters Op ‘e camping Ytsje Hettinga/Karin Idzenga/Dick Maasland Gerda van der Wijk Jelmar Hoekstra/Liesbeth Welling
Nov 2017 Klucht De kat yn de kelder Pol Anrys Gurbe Dijkstra Sylvia Beintema
Maa 2017 Drama / blijspul Pleinfrees Alan Ayckbourn Baukje Stavinga Tineke Nicolai
Nov 2016 Komeedzje Lamelos Karen van Holst Pellekaan Tjerk Kooistra Elske Roorda
Maa 2016 Komeedzje Amateurs Wannie de Wijn Gurbe Dijkstra Sylvia Beintema
Nov 2015 Komeedzje De come-back fan de Sunshine-Boys Neil Simon Gurbe Dijkstra Elske Roorda
Maa 2015 Komeedzje De tiid fan myn libben Alan Ayckbourn Baukje Stavinga Freddie Reijenga
Nov 2014 Komeedzje Fuort mei de leafde! Noël Coward Gurbe Dijkstra Elske Roorda
Maa 2014 Realistysk drama Ik Wol Libje Kay Polak J. Schotanus Afke Toren
Nov 2013 Tragi-komeedzje Cloaca Maria Goos Tryntsje van der Zee Elske Roorda
Maa 2013 Tragi-komeedzje Alles foar de tún Edward Albee Kei van der Molen Afke Toren
Nov 2012 Blijspul Bitter Lemon Dimitri Frenkel Frank Gerrit H. Tuininga Jan Smit
Maa 2012 Kabaretesk blijspul Bêdgeheimen Haye van der Heyden Joop Mast Doede Schilstra †
Nov 2011 Tragi-komeedzje Gouden Hantsjes Haye van der Heyden Baukje Stavinga Aukje Steeman
Maa 2011 Tragi-komeedzje It Dineetsje Neil Simon Tryntsje van der Zee Doede Schilstra †
Nov 2010 Loftich blijspul Slippers Alan Ayckbourn Tabe Beintema Aukje Steeman
Maa 2010 Relaasje komeedzje In Nuver Stel Neil Simon Tryntsje van der Zee Doede Schilstra †
Nov 2009 Eigentiids blijspul Straf Ton Davids Tryntsje van der Zee Aukje Steeman
Maa 2009 Drama Ien fleach oer it koekoeksnest Dale Wasserman, boek van Ken Kesey Tryntsje van der Zee Doede Schilstra †
Nov 2008 Eigentiids blijspul Jaloezyen Haye van der Heiden Gurbe Dijkstra Aukje Steeman
Feb 2008 Komeedzje Fûgels Haye van der Heiden Jikke de Haan Doede Schilstra †
Nov 2007 Tragi-komeedzje De Goate Ton Davids Gerda van der Wijk Wigle Ruiter
Feb 2007 Drama / blijspul De Ytkeamer A.R. Gurney Jr. Pyt van der Zee Wiesje Jansma-de Vries
Nov 2006 Realistysk drama Tramwein Begearte Tennesee Williams Piter Boersma Afke Toren
Feb 2006 Klucht / komeedzje Praatsjes Neil Simon Gurbe Dijkstra Wiesje Jansma-de Vries
Nov 2005 Tragi-komeedzje Twa Jim Cartwright Romke Toering Afke Toren
Feb 2005 Italiaanske komeedzje Kaviaar en Spaghetty Giulio Scarnicci Fryske Krite Grou Ria Titia Spaanstra
Nov 2004 Blijspul Skroei Alan Ayckbourn Janneke Dalstra Wiesje Jansma-de Vries
Feb 2004 Tragi-komeedzje Froulju`s Mac Beth David Mc Gillivrayeni en Walter Zerlinjar. Toanielferiening Halbertsma (Wergea) Willem van Calsbeek
Nov 2003 Klucht Acht is mear as twa John Chapman en Ray Cooney Wiesje Jansma-de Vries Wiesje Jansma-de Vries
Feb 2003 Trageedzje Semjon Nicolai Erdman Hans Brans Willem van Calsbeek
Nov 2002 Komyske fabel De ferflokten Neil Simon Gurbe Dijkstra Rieneke de Haan
Feb 2002 Komeedzje Takomm` Jier, selde Tiid` Bernard Slade Tryntsje en Pyt van der Zee Afke Toren
Nov 2001 Absurd toaniel Biedermann en de brânstichters Max Frisch F. Kurpershoek en J. van der Veen Rieneke de Haan
Feb 2001 Fleurich blijspul Klinyk yn opskuor Jo Snoeren Alle Geart Hof Siebren Sigtema
Nov 2000 Realistysk drama In doaze fol krommen Neil Simon Gurbe Dijkstra Afke Toren
Feb 2000 Fleurich blijspul Ik wol Mollema te wurd Valentin Katajev Gerrit Tasma Douwe Brinksma
Nov 1999 Blijspul Noflike Krystdagen Alan Ayckbourn Janneke Dalstra-Fokma Douwe Brinksma
Feb 1999 Serieus blijspul Flinters binne Frij Leonard Gershe Anne Túnman Douwe Brinksma
Nov 1998 Trageedzje Op ien betingst Friedrich Dürrenmatt Freark Dam Wiesje Jansma-de Vries
Feb 1998 Blijspul Gewoan te gek Ton Davids Janny van der Veer Douwe Brinksma
Nov 1997 Blijspul Plaza Hotel Suite 719 Marvin Neil Simon Anne Túnman Wiesje Jansma-de Vries
Feb 1997 Fleurich blijspul De Toarre Toarnbei John Customs Gerrit Tasma Siebren Sigtema
Nov 1996 Dramatysk blijspul Fiere freonen Alan Ayckbourn Anne Túnman Wiesje Jansma-de Vries
Feb 1996 Tragi-komeedzje Sneinsbern Bob Larbey Gerrit Tasma Douwe Brinksma