Categorie: KRITE NIJS

 • SOCHT: Entûsjaste Fertsjintwurdiger

  SOCHT: Entûsjaste Fertsjintwurdiger

  Pak dyn kâns!

 • Fryske Krite wint Taal- en Kultuerpriis

  Fryske Krite wint Taal- en Kultuerpriis

  Jouster Courant Foto: Nantko Schanssema DE JOUWER De feriening naam de priis fan 750 euro nei ôfrin fan har lêtste foarstelling ‘De Himmelsters’ yn ûntfangst. De sjuery foar dizze priis bestiet út wethâlder Chris van Hes, Meindert Tjerkstra en Douwkje Douma-Zijlstra en hat de toanielferiening selektearre út fjouwer ferskillende foardrachten. De…

 • Boukje Hofma & Margje Wierda 25 jier by de krite

  Boukje Hofma & Margje Wierda 25 jier by de krite

  Huldige op de premjêrejûn fan ‘De Himmelsters’ 9 maart 2024 Ofrûne sneon binne op de premjêrejûn fan ‘De Himmelsters’ spilers Boukje Hofma en bestjoerslid Margje Wierda huldige. Beide froulju binne 25 jier aktyf by de Fryske Krite De Jouwer! Lokwinske!

 • De Himmelsters by Op & Ut

  De Himmelsters by Op & Ut

  LIVE by Omrop Fryslân Sneon sille regisseur Anja Steegstra en spylster Petra Bernardus op besite by Omrop Fryslân. Se sille dan in petear ha mei Roelof Lousma en Tet Rozendal yn it programma Op en út. Sneon dus lústerje of sjen en dêrnei….. kaarten bestelle fansels! Útsjoering mist? Nijsgjirrich? Reservearje…

 • Fergees nei maart, betelje yn novimber

  Fergees nei maart, betelje yn novimber

  Hoe wurket it? As jo yn maart 2024 ús premjêrestik besykje en lid wurde fan de Krite, dan meie jo fergees nei ‘De Himmelsters’ en betelje jo pas foar it nije jier. Dizze aksje is dus allinnich jildich foar besikers dy ‘t noch gjin lid binne. De kontribúsje is op…

 • Irene Liemborg

  Irene Liemborg

  Myn namme is Irene Liemborg (24) en ik sil efkes wat oer mysels fertellen. Ik spylje dit jier foar it earst by de krite. Doe’t ik jonger wie ha ik toaniel spile by It Toanhûs, mar ûndertusken al jierren net mear op it toaniel stien. Ik bin by de krite…

Fertale