Us ferieniging is mei rjocht tige wiis mei de dekorploech. Harren fakmanskip en kreativiteit is grut. Eltse produksje stiet der wer in prachtich dekor. Faaks fine jo it ek leuk om moaie dingen te meitsjen mei dit gesellige team. Nim dan gerêst kontakt mei ús op!
 
Us dekorploech bestiet út:
Jouke Aukes, Marten de Boer, Albert de Graaf, Walter de Graaf, Hotze Siesling, Piet de Vreeze en Appie de Vries.
 
?? Onze vereniging is met recht ontzettend trots op het decorteam. Hun vakmanschap en creativiteit is groot. Elke productie staat er weer een prachtig decor. Wellicht vindt u het ook leuk om mooie dingen te maken met dit gezellige team? Neem dan gerust even contact met ons op! 
 
Ons decorteam bestaat uit:
Jouke Aukes, Marten de Boer, Albert de Graaf, Walter de Graaf, Hotze Siesling, Piet de Vreeze en Appie de Vries.
 

Yndruk fan de dekorbouw foar it stik Pleinfrees

Impressie van de decorbouw voor het stuk Pleinvrees 


 
Vertalen